hotdeal

Favorites | Đặt làm Trang chủ |
Sản phẩm
Tìm kiếm
 
Liên kết
Dạng cột | Dạng danh sáchSản phẩm
Máy đo huyết ápGiá: liên hệ

2012-08-16

Nhiệt kếGiá: liên hệ

2012-08-16

MARKER NHỒI MÁU CƠ TIMGiá: liên hệ

2012-08-16

TEST XÉT NGHIỆM GIANG MAIGiá: liên hệ

2012-08-16

Test xét nghiệm HIVGiá: liên hệ

2012-08-16

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI CGiá: liên hệ

2012-08-16

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI BGiá: liên hệ

2012-08-16

Test xét nghiệm chất gây nghiệnGiá: liên hệ

2012-08-16

PCR, QPCR, REALTIME PCRGiá: liên hệ

2012-08-16

Máy ElisaGiá: liên hệ

2012-08-16

MÁY LUÂN NHIỆTGiá: liên hệ

2012-08-16

TEST XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾTGiá: liên hệ

2012-08-16Máy đo huyết áp


Nhiệt kế


MARKER NHỒI MÁU CƠ TIM


TEST XÉT NGHIỆM GIANG MAI


Test xét nghiệm HIV


TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN THAI SỚM


TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI C


TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI B


Test xét nghiệm chất gây nghiện


PCR, QPCR, REALTIME PCR


Máy Elisa


MÁY LUÂN NHIỆT


TEST XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT
Nhấn S hoặc nhấp chuột phải để giữ ảnh lớn
Hỗ trợ 24/7


Hotline 24/7
(08) 6.298.5527
01689.215668
Tỉ giá

Ngôn ngữ
TPS SCIENTIFIC TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Add: A0901, Carina Plaza, Vo Van Kiet St. (Dai Lo Dong Tay), Dist. 8, HCMC - Tel: (84-8) 6.298.5527 - Mobile: 01689.215.668