hotdeal

Favorites | Đặt làm Trang chủ |
Sản phẩm
Tìm kiếm
 
Liên kết
Dạng cột | Dạng danh sáchSản phẩm


Đĩa kháng sinh, đĩa kháng nấm


Test độ nhạy cảm của kháng sinh, kháng nấm


PCR testkit


Test kit định danh vi sinh


Hoá chất Merck, BD, Mastgroup


Chế phẩm EM, EM, Biosystems, COMPOSTING WASTE AND SOIL BIOREMEDIATION
Nhấn S hoặc nhấp chuột phải để giữ ảnh lớn
Hỗ trợ 24/7


Hotline 24/7
(08) 6.298.5527
01689.215668
Tỉ giá

Ngôn ngữ
TPS SCIENTIFIC TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Add: A0901, Carina Plaza, Vo Van Kiet St. (Dai Lo Dong Tay), Dist. 8, HCMC - Tel: (84-8) 6.298.5527 - Mobile: 01689.215.668