hotdeal

Favorites | Đặt làm Trang chủ |
Sản phẩm
Tìm kiếm
 
Liên kết
Trang chủ » Sản phẩm » Test độ nhạy cảm của kháng sinh, kháng nấm
Test độ nhạy cảm của kháng sinh, kháng nấm
Giá:Thoả thuận Liên hệ
Đặt hàng tối thiểu: 
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng:Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng:2012-08-16  Thời hạn: Không giới hạn
Bạn chưa có tài khoản Bảo Kim?Click vào đây để đăng ký
Lợi ích của người dùng khi sử dụng cổng thanh toán Bảo Kim


«Trước    Tiếp theo»
Thông tin chi tiết

Test độ nhạy cảm của kháng sinh, kháng nấm:

 

Code Name Quy cách
AK30C Amikacin 30 5 X 50 discs
A10C Amoxycillin 10 5 X 50 discs
A25C Amoxycillin 25 5 X 50 discs
AP10C Ampicillin 10 5 X 50 discs
SAM20C Ampicillin/Sulbactam 20 5 X 50 discs
APR15C Apramycin 15 5 X 50 discs
AUG30C Augmentin 30 5 X 50 discs
ATH15C Azithromycin 15 5 X 50 discs
ATM30C Aztreonam 30 5 X 50 discs
BA10C Bacitracin 10 units 5 X 50 discs
PY100C Carbenicillin 100 5 X 50 discs
CFC30C Cefaclor 30 5 X 50 discs
CFB30C Ceftibuten 30 5 X 50 discs
CMD30C Cefamandole 30 5 X 50 discs
CDX30C Cefadroxil 30 5 X 50 discs
CPM30C Cefepime 30 5 X 50 discs
CFM5C Cefixime 5 5 X 50 discs
CPZ30C Cefoperazone 30 5 X 50 discs
CPZ75C Cefoperazone 75 5 X 50 discs
CTX5C Cefotaxime 5 5 X 50 discs
CTX30C Cefotaxime 30 5 X 50 discs
FOX10C Cefoxitin 10 5 X 50 discs
FOX30C Cefoxitin 30 5 X 50 discs
CFP30C Cefpirome 30 5 X 50 discs
CPD10C Cefpodoxime 10 5 X 50 discs
CPD30C Cefpodoxime 30 5 X 50 discs
CZL30C Cefprozil 5 X 50 discs
CAZ10C Ceftazidime 10     5 X 50 discs
CAZ30C Ceftazidime 30 5 X 50 discs
CRO30C Ceftriaxone 30 5 X 50 discs
CXM30C Cefuroxime 30 5 X 50 discs
CFX30C Cephalexin 30 5 X 50 discs
KF30C Cephalothin 30 5 X 50 discs
CZ30C Cephazolin 30 5 X 50 discs
C30C Chloramphenicol 30 5 X 50 discs
CIP1C Ciprofloxacin 1 5 X 50 discs
CIP5C Ciprofloxacin 5 5 X 50 discs
CIP30C Ciprofloxacin 30 5 X 50 discs
CLA2C Clarithromycin 2 5 X 50 discs
CLA5C Clarithromycin 5 5 X 50 discs
CLA15C Clarithromycin 15 5 X 50 discs
CD2C Clindamycin 2 5 X 50 discs
CX5C Cloxacillin 5 5 X 50 discs
CO10C Colistin Sulphate 10 5 X 50 discs
CO25C Colistin Sulphate 25 5 X 50 discs
TS25C Cotrimoxazole 25 5 X 50 discs
DOR10C Doripenem 10                          5 X 50 discs
DXT30C Doxycycline 30 5 X 50 discs
ENF5C Enrofloxacin 5 5 X 50 discs
ETP10C Ertapenem 10 5 X 50 discs
E5C Erythromycin 5 5 X 50 discs
E15C Erythromycin 15 5 X 50 discs
FFC30C Florfenicol 30 5 X 50 discs
FOT200C Fosfomycin/Trometamol 200 5 X 50 discs
FC10C Fusidic Acid 10 5 X 50 discs
GAT2C Gatifloxacin 2 5 X 50 discs
GAT5C Gatifloxacin 5 5 X 50 discs
GM10C Gentamicin 10 5 X 50 discs
GM30C Gentamicin 30     5 X 50 discs
GM120C Gentamicin 120 5 X 50 discs
GM200C Gentamicin 200 5 X 50 discs
IMI10C Imipenem 10 5 X 50 discs
K30C Kanamycin 30 5 X 50 discs
LEV1C Levofloxacin 1 5 X 50 discs
LEV5C Levofloxacin 5 5 X 50 discs
LZD30C Linezolid 30 5 X 50 discs
MEC10C Mecillinam 10 5 X 50 discs
MEM10C Meropenem 10 5 X 50 discs
MZ5C Metronidazole 5 5 X 50 discs
MEZ75C Mezlocillin 75 5 X 50 discs
MN30C Minocycline 30 5 X 50 discs
MFX1C Moxifloxacin 1 5 X 50 discs
MFX5C Moxifloxacin 5 5 X 50 discs
MUP5C Mupirocin 5 5 X 50 discs
MUP20C Mupirocin 20 5 X 50 discs
NA30C Nalidixic Acid 30 5 X 50 discs
NE10C Neomycin 10 5 X 50 discs
NE30C Neomycin 30 5 X 50 discs
NET30C Netilmicin 30 5 X 50 discs
NI50C Nitrofurantoin 50 5 X 50 discs
NI100C Nitrofurantoin 100           5 X 50 discs
NI200C Nitrofurantoin 200 5 X 50 discs
NI300C Nitrofurantoin 300 5 X 50 discs
NOR2C Norfloxacin 2 5 X 50 discs
NOR10C Norfloxacin 10 5 X 50 discs
NO5C Novobiocin 5 5 X 50 discs
NO30C Novobiocin 30 5 X 50 discs
OFX5C Ofloxacin 5 5 X 50 discs
OX1C Oxacillin 1 5 X 50 discs
OT30C Oxytetracycline 30  5 X 50 discs
PG1C Penicillin G 1 unit 5 X 50 discs
PG10C Penicillin G 10 units 5 X 50 discs
PV10C Phenoxymethylpenicillin 10        5 X 50 discs
PRL30C Piperacillin 30  5 X 50 discs
PRL75C Piperacillin 75 5 X 50 discs
PRL100C Piperacillin 100 5 X 50 discs
PTZ36C Piperacillin /Tazobactam 36     5 X 50 discs
PTZ85C Piperacillin /Tazobactam 85 5 X 50 discs
PTZ110C Piperacillin/Tazobactam 110 5 X 50 discs
PB300C Polymyxin B 300 units 5 X 50 discs
RP2C Rifampicin 2 5 X 50 discs
RP5C Rifampicin 5 5 X 50 discs
ROX15C Roxithromycin 15        5 X 50 discs
SPC25C Spectinomycin 25 5 X 50 discs
SPC100C Spectinomycin 100 5 X 50 discs
S10C Streptomycin 10 5 X 50 discs
S25C Streptomycin 25 5 X 50 discs
SYN15C Synercid 15 (Quinupristin/Dalfopristin) 5 X 50 discs
TEC30C Teicoplanin 30 5 X 50 discs
TEL15C Telithromycin 15 5 X 50 discs
TEM30C Temocillin 30 5 X 50 discs
T10C Tetracycline 10 5 X 50 discs
T30C Tetracycline 30 5 X 50 discs
TC75C Ticarcillin 75 5 X 50 discs
TGC15C Tigecycline 15 5 X 50 discs
TIM85C Timentin 85 5 X 50 discs
TN10C Tobramycin 10 5 X 50 discs
TN30C Tobramycin 30       5 X 50 discs
TM2.5C Trimethoprim 2.5 5 X 50 discs
TM5C Trimethoprim 5 5 X 50 discs
TY30C Tylosin 30 5 X 50 discs
VA5C Vancomycin 5 5 X 50 discs
VA30C Vancomycin 30 5 X 50 discs
AMB20C Amphotericin B 20 5 X 50 discs
CTM10C Clotrimazole 10 5 X 50 discs
ECN10C Econazole 10 5 X 50 discs
FCN10C Fluconazole 10 5 X 50 discs
FCN25C Fluconazole 25 5 X 50 discs
FY1C Flucytosine 1 5 X 50 discs
KCA10C Ketoconazole 10 5 X 50 discs
MCL10C Miconazole 10 5 X 50 discs
NY100C Nystatin 100 5 X 50 discs
D52C ESßL Detection Set (CPD 30) 6 X 50 discs
D62C Cefotaxime 30 & Cefotaxime/Clavulanic Acid 30/10 6 X 50 discs
D63C Cefepime 30 & Cefepime/Clavulanic Acid 30/10 6 X 50 discs
D64C Ceftazidime 30 & Ceftazidime/Clavulanic Acid 30/10 6 X 50 discs
D66C Cefpodoxime10 & Cefpodoxime/Clavulanic Acid 10/1 6 X 50 discs
D67C ESßL Detection Set (CPD 10)   6 X 50 discs
D68C AmpC & ESBL Disc Set 4 x 50 discs
D69C AmpC Detection Set 3 x 50 discs
Liên hệ
Hỗ trợ 24/7


Hotline 24/7
(08) 6.298.5527
01689.215668
Tỉ giá

Ngôn ngữ
TPS SCIENTIFIC TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Add: A0901, Carina Plaza, Vo Van Kiet St. (Dai Lo Dong Tay), Dist. 8, HCMC - Tel: (84-8) 6.298.5527 - Mobile: 01689.215.668